Automatizované měření do MS Excel

QTREE-DC je otevřená sada programů pro sběr dat z měřicích přístrojů připojených online k počítači do libovolné uživatelem definované aplikace v prostředí MS Excel.

Programy v sadě QTREE-DC

  • QTREE-DC/RS232 - Sběr dat z měřidel a přístrojů na portu RS232 do MS Excel
  • QTREE-DC/DUMX - Sběr dat z měřidel Mitutoyo a Mahr a převodníku QTREE-DUMXn do MS Excel
  • QTREE-DC/DMX16 - Sběr dat z měřidel Mitutoyo a Mahr a převodníků QTREE-DUMX16 nebo Mitutoyo DMX16 do MS Excel

Hlavní výhody QTREE-DC

  • S programy v sadě QTREE-DC dokážete snadno, rychle a bezchybně sbírat data do libovolné, souběžně otevřené aplikace v prostředí MS Excel.
  • Ke zpracování naměřených dat můžete použít všech možností MS Excel a nemusíte používat další speciální software.
  • Prostřednictvím MS Excel je možné velice rychle navrhnout měřicí protokol, který můžete při měření s použitím programů v této sadě snadno vyplnit naměřenými hodnotami.
  • Ovládání MS Excel lze považovat za standardní dovednost pracovníků pracujících na PC. Nemusíte tudíž zajišťovat jejich další školení v ovládání speciálního software.
  • Cena QTREE-DC nezvýší výrazným způsobem cenu řešení měřicí úlohy.

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...