Automatizovaný import dat z 3D měřicích strojů Micro-Vu s řídicím programem InSpec

QTREE-SPC 3DEX je rozšiřující modul systému QTREE-SPC C/S pro plně automatizovaný sběr dat z měřicích strojů firmy Micro-Vu, produktových řad VERTEX, EXCEL a SOL, řízených měřicím programem InSpec pro Windows. Program řeší plně automatizované monitorování datových výstupů z měřicích strojů, ukládání dat technologií client/server, vizualizaci naměřených hodnot a průběžné zobrazování regulačního diagramu. Software je produktem z produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmyTŘEŠTÍK.

Funkce programu
  • Sleduje složku, do které jsou ukládány výstupní soubory a v reálném čase je zpracovává.
  • Plně automatizovaně a dynamicky sestavuje kontrolní plány dle informací z prvního měření, nikoliv ručně a předem.
  • Ze vstupních dat sestavuje kontrolní odběry a automatizovaně, návaznosti na kontrolní plány je zapisuje do databáze systému QTREE-SPC C/S 
  • Obsluze umožňuje nastavení atributů kontrolních odběrů (id pracovního příkazu, šarže vstupního materiálu, číslo stroje, jméno operátora lisování, jméno operátora měření, směna, poznámky/regulace).
  • Zobrazuje aktuální kontrolní odběr formou tabulky.
  • Signalizuje hodnoty mimo regulační  a toleranční meze.
  • Zobrazuje aktuální kontrolní odběr a posloupnost předcházejících odběrů graficky formou regulační karty.

 

Příklady zpracování

             

Hodnoty v mezích

Hodnoty mimo meze

 

Výstupní soubor lze následně zpracovat libovolným programem (MS Excel nebo QTREE-SPC C/S).

 

 

Hlavní výhody řešení

  • Plně automatizovaný import dat, včetně kontrolních plánů, bez jejich předchozího ručního nadefinování.
  • Import dat a vizualizace výsledků měření probíhá v reálném čase, souběžně s měřením.
  • Data jsou v reálném čase dostupná všem zpracovatelům v počítačové síti.

 

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...