Automatizovaný sběr dat z měřidel a přístrojů na portu RS232 do MS Excel

QTREE-DC/RS232 je program pro sběr dat z libovolných měřidel a přístrojů, připojených k počítači prostřednictvím portu RS232, do uživatelem definované aplikace v prostředí MS Excel.


Základní vlastnosti a funkce

 • QTREE-DC/RS232 lze provozovat v prostředí Windows (98, NT, Me, 2000, XP, Vista, W7 32/64-bit)
 • QTREE-DC/RS232 čte naměřené hodnoty z měřicích přístrojů připojených prostřednictvím sériového rozhraní RS232 a ukládá je do libovolné, souběžně otevřené aplikace v prostředí MS Excel®.

 

Nemáte propojovací kabel?

 • Propojovací kabel na COM port počítače dodáme spolu s programem.
 • Pokud váš počítač nemá COM port, dodáme kabel s převodníkem a ovladačem pro připojení na USB.
 • V případě potřeby vám dodáme i bezdrátové připojení, třeba až do vzdálenosti 1 km.

 

Varianty QTREE-DC/RS232

 • QTREE-DC/RS232-F
  Neomezená varianta, kterou je možno použít pro připojení libovolného počtu typů měřicích přístrojů.
 • QTREE-DC/RS232-L
  Omezená varianta, kterou je možno použít pro omezený počet typů měřicích přístrojů. Konfigurace meřidel pro variantu QTREE-DC/RS232-L jsou pevně svázány s licenčním souborem.
 • QTREE-DC/RS232 V2 
  Varianta, která dokáže pacovat nejen s jednotlivými naměřenými hodnotami ale s celými bloky hodnot, vystupujícími z přístrojů, které dokáže rozkládat na jednotlivé části a opět skládat do požadovaného formátu v řádkovém nebo sloupcovém uspořádání.

 

Funkce systému

QTREE-DC/RS232-F QTREE-DC/RS232-L
 • Načtení konfigurace ze souboru
 • Uložení konfigurace do souboru
 • Úprava existující konfigurace
 • Aktivace diagnostického režimu
 • Vyvolání aplikace MS Excel
 • Měření z měřicího přístroje podle načtené konfigurace
 • Zobrazování naměřených hodnot
 • Přenos naměřené hodnoty na pozici aktivní buňky MS Excel
 • Volba směru odskakování pozice aktivní buňky v MS Excel po odměru
 • Vyvolání nápovědy
 • Zobrazení licenčních informací
 • Volba měřidla.
 • Aktivace diagnostického režimu
 • Vyvolání aplikace MS Excel
 • Měření z měřicího přístroje podle načtené konfigurace
 • Zobrazování naměřených hodnot
 • Přenos naměřené hodnoty na pozici aktivní buňky MS Excel
 • Volba směru odskakování pozice aktivní buňky v MS Excel po odměru
 • Vyvolání nápovědy
 • Zobrazení licenčních informací

 

Příklad měření s QTREE-DC/RS232

Hlavní okno programu QTREE-DC/RS232-F

Souběžně otevřená libovolná aplikace v MS Excel®

Naměřené hodnoty jsou ukládány online do právě aktuální buňky.

 

Informace ke stažení

 

Video prezentace

 

Hlavní výhody QTREE-DC/RS232

 • V méně než patnácti minutách dokážete snadno připojit téměř každé zařízení. Pro snadné připojení neznámých zařízení je v QTREE-DC/RS232 implementován diagnostický nástroj.
 • Dodáme vám speciální kabely pro připojení k PC a pomůžeme s konfigurací.
 • S QTREE-DC/RS232 dokážete snadno, rychle a bezchybně sbírat data do libovolné, souběžně otevřené aplikace v prostředí MS Excel.
 • Ke zpracování naměřených dat můžete použít všech možností MS Excel a nemusíte používat další speciální software.
 • Prostřednictvím MS Excel je možné velice rychle navrhnout měřicí protokol, který můžete při měření s použitím QTREE-DC/RS232 snadno vyplnit naměřenými hodnotami.
 • Ovládání MS Excel lze považovat za standardní dovednost pracovníků pracujících na PC. Nemusíte tudíž zajišťovat jejich další školení v ovládání speciálního software.
 • Cena QTREE-DC/RS232 nezvýší výrazným způsobem cenu řešení měřicí úlohy.

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...