Bezdrátové terminály pro sběr dat z měřidel Mitutoyo a Mahr

Terminály jsou autonomní vícekanálové převodníky pro sběr dat z měřidel Mitutoyo a Mahr, vybavené LCD obrazovkou, křížovým ovladačem a bezdrátovým BT spojením s nadřízeným systémem. Terminály nevyžadují bezprostřední přítomnost počítače na kontrolním pracovišti. Jsou vybaveny vlastním obslužným programem, který na základě vložených parametrů měřicí úlohy řídí průběh měření. Jsou určené pro bezprostřední nasazení do výrobních hal, co nejblíže k provádění výrobních operací, kde by bylo nasazení osobních počítačů nemožné nebo značně neefektivní. Terminály lze využít i jako pouhé sběrače dat nebo převodníky (multiplexery).
Cena terminálu QTREE-DUMX-TE ...


Návrh řešení pro bezdrátový sběr dat


 

 

 

 

 

 

 

 


Pohled na přední stranu terminálu QTREE-DUMX8-TE

 

Elektronika QTREE-DUMX8-TE je instalována do masivní skříňky z anodizovaného hliníku. Obrazovka je kryta polykarbonátem, odolným proti poškrábání, zapuštěným do pláště s osazením. Křížový ovladač má 5 tlačítek s mikrospínači. Přední a zadní čelo je opatřeno gravírovanými nesmazatelnými popisky. Gumové patky zaručují bezpečné uložení na pracovní ploše.


Provozní režimy

Zařízení lze provozovat ve dvou režimech - DUMX-TERMINAL (terminál - základní režim) a DUMX-BT (převodník/multiplexer - kompatibilní s multiplexery QTREE-DUMX).

Napájení

Terminál je napájen ze sítě 230V prostřednictvím USB adaptéru. V režimu DUMX-BT (převodník/multiplexer) je napájen buď z USB adaptéru nebo z USB zásuvky počítače.

Převodníky UART/BT a UART/USB

Zařízení zpracovává data vystupující z měřidel Mitutoyo nebo Mahr prostřednictvím rozhraní Mitutoyo Digimatic. Interním výstupním rozhraním mikroprocesoru terminálu je sériové rozhraní UART. Na jeden kanál sériového rozhraní UART je připojen převodník UART/USB, který převede výstup na zařízení (koncový bod) 1 rozhraní USB. Po připojení převodníku k počítači systémové ovladače zařízení (koncovému bodu) 1 přidělí samostatný virtuální COM port. Na druhý kanál sériového rozhraní UART je připojen převodník UART/BT.

Sekundární převodník RS232/USB

Jedná se o samostatný, na ostatních funkcích zcela nezávislý, paralelní převodník rozhraní RS232/USB, využitelný pro připojení libovolného zařízení s rozhraním RS232 k počítači. Tento převodník lze využít jen pokud je terminál připojen k počítači prostřednictvím USB kabelu.

Základní vlastnosti

 • Volba výrobku (kontrolního plánu).
 • Volba pracovníka (obsluhy).
 • Měření je organizováno po kontrolních odběrech. Kontrolní odběr tvoří naměřené hodnoty až pro 16 parametrů a 8 vzorků kontrolního plánu.
 • Program terminálu umožňuje jednoduchou a intuitivní orientaci v naměřených hodnotách náležejících kontrolnímu odběru.
 • V paměti terminálu je uloženo až 20 kompletních kontrolních odběrů (kontrolní odběr je tabulka naměřených hodnot o rozměru až 16 sloupců x 8 řádků) a kontrolní plány pro sledované výrobky.
 • Kontrolní odběry je možné doplňovat, opravovat či mazat a jednotlivě nebo jako celek odesílat nadřízenému systému.
 • Odesílání kontrolních odběrů nadřízenému systému lze provést jak vzdáleně (bezdrátovým spojením) tak lokálně po připojení terminálu k počítači kabelem. Ve druhém případě je terminál využíván jako pouhý sběrač dat.
 • Program zobrazuje právě měřený parametr, vzorek a číslo kanálu, na který je připojeno odpovídající měřidlo.
 • Signalizace hodnot mimo zadané meze (hodnota i překročená mez jsou podbarveny, existuje možnost nastavení zvukové signalizace).
 • Zobrazována je jak poslední naměřená hodnota, tak i všechny předchozí naměřené hodnoty celého kontrolního odběru (v závislosti na poloze kurzoru v indikační tabulce).
 • Je možné nastavit automatické posouvání kurzoru po odměření hodnoty - po sloupcích (vzorcích), po řádcích (parametrech) nebo jej zcela vypnout.
 • Automatické aktivování nožního spínače pro měřidlo připojené na vstupní kanál odpovídající aktuálnímu měřenému parametru.
 • Zařízení může pracovat buď v režimu DUMX-TERMINAL (základní nastavení), nebo v režimu DUMX-BT.
 • Úkolem nadřízeného systému je terminál jednorázově konfigurovat (nahrávat do něho kontrolní plány) a posléze od něho přebírat pakety s kontrolními odběry. Tyto odběry jsou zapisovány na disk počítače pro další zpracování libovolným programem.
 • Protokol pro komunikaci s terminálem je zpřístupněn všem potenciálním řešitelům automatizovaného sběru dat z měřidel Mitutoyo.
 • Sekundární převodník RS232/USB pro připojení dalšího měřidla s rozhraním RS232
 • Jediný nožní spínač pro ovládání vstupu dat ze všech vstupních kanálů
 • Zařízení lze připojit k počítači s operačními systémy Windows 98, NT, Me, 2000, XP, Vista, W7.
 • Varianty
  · QTREE-DUMX8-TE - osmikanálové provedení (8 x Mitutoyo Digimatic)
  · QTREE-DUMX4-TE - čtyřkanálové provedení (4 x Mitutoyo Digimatic )

 

Hlavní výhody QTREE-DUMX-TE

 • Terminál QTREE-DUMX-TE je primárně určen pro přímé nasazení ve výrobních halách, lze jej však využít i v laboratořích a zkušebnách.
 • Terminál řeší efektivní sběr dat z měřidel Mitutoyo nebo Mahr v těch situacích, kdy by bylo přímé nasazení osobních počítačů do výrobních provozů nemožné nebo vysoce neefektivní.
 • Dva režimy provozování garantují jeho efektivní využití i při změnách výroby nebo při změnách v systému kontrolních operací.

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...