Přehled multiplexerů QTREE-DUMX


Multiplexery řady QTREE-DUMX jsou vícekanálové převodníky dat z měřidel Mitutoyo nebo z měřidel Mahr do počítače. Převodníky převádějí data z rozhraní měřidel - DIGIMATIC na rozhraní počítače - USB. Aplikační programy pracují s přijatými daty ve znakovém tvaru prostřednictvím sériového rozhraní COM. Transformaci rozhraní USB na COM zajišťuje operační systém. Formáty výstupních dat a příkazy pro komunikaci jsou kompatibilní s multiplexery Mitutoyo. Multiplexery nejsou z tohoto důvodu závislé výhradně na aplikačních programech QTREE ale spolupracují s aplikačními programy různých nezávislých výrobců software.

 

QTREE-DUMX4/8-TE - Terminál pro řízení kontrolního pracoviště bez počítače

Unikátní řešení! 

Terminál je určený pro obsluhu měřidel Mitutoyo a Mahr na kontrolních pracovištích bez počítače. Proto je vybaven dobře čitelným, podsvíceným, jednobarevným, grafickým LCD displejem, křížovým ovladačem a programem, řídícím průběh měření. V přístroji jsou uloženy kontrolované výrobky a jejich kontrolní plány. Obsluha v každém okamžiku vidí, který výrobek kontroluje, jaký parametr měří, jaké jsou toleranční meze a které měřidlo má použít. Může průběžně kontrolovat, zda je naměřená hodnota v tolerančních mezí, případně měření zopakovat. Pro orientaci a navigaci v naměřených hodnotách parametrů a vzorků kontrolního odběru je zobrazována navigační tabulka. Po provedení všech požadovaných měření je kompletní záznam o provedené kontrole odeslán prostřednictvím Bluetooth rozhraní do PC, nebo je uložen do vnitřní paměti přístroje a lze ho použít později.

Pro obsluhu terminálu je k dispozici základní uživatelská aplikace QTREE-DUMX Terminal Manager, zajišťující snadnou správu, konfiguraci a vizualizaci naměřených dat. Pomocí této aplikace lze záznamy o provedené kontrole exportovat do formátu CSV (MS Excel) nebo do formátu Q-DAS ASCII Transfer Format. Z tohoto důvodu není terminál QTREE-DUMX4/8-TE závislý výhradně na SPC software QTREE ale pro vyhodnocování dat lze používat jakýkoliv jiný aplikační program.

Multiplexer lze využívat ve dvou základních režimech - TERMINÁL/MULTIPLEXER, přičemž v režimu MULTIPLEXER je zcela datově a příkazově kompatibilní s ostatními multiplexery QTREE nebo multiplexery Mitutoyo.

Technické parametry

 • Dva provozní režimy terminál/multiplexer
 • 4 nebo 8 vstupních kanálů pro měřidla s rozhraním DIGIMATIC (Mitutoyo, Mahr)
 • Kapacita paměti pro uložení x pracovníků, y výrobků (kontrolních plánů), 20 kompletních kontrolních odběrů (tabulek hodnot pro 16 parametrů a 8 vzorků)
 • Průmyslové Bluetooth rozhraní pro komunikaci s počítačem v režimu TERMINÁL s dosahem 100m v průmyslových halách. Jedná se o průmyslový standard s větším dosahem, než jaký známe z mobilních telefonů.
 • Aplikační programy komunikují s Bluetooth rozhraním prostřednictvím virtuálního COM portu
 • Standardní USB rozhraní pro komunikaci s počítačem v režimu MULTIPLEXER
 • Aplikační programy komunikují s USB rozhraním prostřednictvím virtuálního COM portu
 • Dobře čitelný, podsvícený, jednobarevný, grafický LCD displej
 • Křížový ovladač s mikrospínači
 • Jeden nožní spínač pro ovládání vstupu dat ze všech vstupních kanálů
 • Hliníkový box s gravírovanými nesmazatelnými popisky
 • Jeden zcela nezávislý převodník RS232/USB pro režim Multiplexer
 • V režimu Multiplexer datově a příkazově kompatibilní s multiplexery Mitutoyo
 • Export dat do formátu CSV (MS Excel) nebo do formátu Q-DAS ASCII Transfer Format
 • Napájení ze sítě 230V, prostřednictvím USB adaptéru (v režimu TERMINÁL) nebo z USB zásuvky počítače (v režimu MULTIPLEXER)

 

 

QTREE-DUMX4/8 - Multiplexer pro 4/8 kanálů

      

Technické parametry

 • 4 nebo 8 vstupních kanálů pro měřidla s rozhraním DIGIMATIC (Mitutoyo, Mahr)
 • Standardní USB rozhraní pro komunikaci s počítačem
 • Aplikační programy komunikují s USB rozhraním prostřednictvím virtuálního COM portu
 • Jeden nožní spínač pro ovládání vstupu dat ze všech vstupních kanálů
 • Jeden zcela nezávislý převodník RS232/USB pro libovolné využití
 • Druhý nožní spínač pro libovolné využití
 • Hliníkový box s gravírovanými nesmazatelnými popisky
 • Datově a příkazově kompatibilní s multiplexery Mitutoyo
 • Napájení z USB zásuvky počítače

 

  

QTREE-DUMX4/8-RS - Multiplexer pro 4/8 kanálů s výstupem USB a RS232

      

Technické parametry

 • 4 nebo 8 vstupních kanálů pro měřidla s rozhraním DIGIMATIC (Mitutoyo, Mahr)
 • Standardní USB i RS232 rozhraní pro komunikaci s počítačem
 • Aplikační programy komunikují s USB rozhraním prostřednictvím virtuálního COM portu
 • Jeden nožní spínač pro ovládání vstupu dat ze všech vstupních kanálů
 • Jeden zcela nezávislý převodník RS232/USB pro libovolné využití
 • Druhý nožní spínač pro libovolné využití
 • Hliníkový box s gravírovanými nesmazatelnými popisky
 • Datově a příkazově kompatibilní s multiplexery Mitutoyo
 • Napájení z USB zásuvky počítače

 

QTREE-DUMX5/9 - Kombinovaný multiplexer se vstupy Digimatic a RS232

      

Technické parametry 

 • 4 nebo 8 vstupních kanálů pro měřidla s rozhraním DIGIMATIC (Mitutoyo, Mahr)
 • Jeden  vstupní kanál pro měřidlo s rozhraním RS232 (například pro digitální váhu)
 • Standardní USB rozhraní pro komunikaci s počítačem
 • Aplikační programy komunikují s USB rozhraním prostřednictvím virtuálního COM portu
 • Jeden nožní spínač pro ovládání vstupu dat ze všech vstupních kanálů
 • Jeden zcela nezávislý převodník RS232/USB pro libovolné využití
 • Druhý nožní spínač pro libovolné využití
 • Hliníkový box s gravírovanými nesmazatelnými popisky
 • Datově a příkazově kompatibilní s multiplexery Mitutoyo
 • Napájení z USB zásuvky počítače

 

 

QTREE-DUMX12 - Multiplexer pro 12 kanálů

        

Technické parametry 

 • 12 vstupních kanálů pro měřidla s rozhraním DIGIMATIC (Mitutoyo, Mahr)
 • Aplikační programy komunikují s USB rozhraním prostřednictvím virtuálního COM portu
 • Standardní USB rozhraní pro komunikaci s počítačem
 • Jeden nožní spínač pro ovládání vstupu dat ze všech vstupních kanálů
 • Jeden zcela nezávislý převodník RS232/USB pro libovolné využití
 • Hliníkový box s gravírovanými nesmazatelnými popisky
 • Datově a příkazově kompatibilní s multiplexery Mitutoyo
 • Napájení z USB zásuvky počítače

 

 

QTREE-DUMX4/8-BT - Bezdrátový multiplexer pro 4/8 kanálů

            

Multiplexer je určen pro situace, kdy je jeho vzdálenost od počítače větší než 3 m (to je maximální délka USB kabelu).

Technické parametry

 • 4 nebo 8 vstupních kanálů pro měřidla s rozhraním DIGIMATIC (Mitutoyo, Mahr)
 • Standardní USB rozhraní pro komunikaci s počítačem
 • Aplikační programy komunikují s USB rozhraním prostřednictvím virtuálního COM portu
 • Alternativní průmyslové Bluetooth rozhraní pro komunikaci s počítačem s dosahem 100m v průmyslových halách. Jedná se o průmyslový standart s větším dosahem, než jaký známe z mobilních telefonů.
 • Aplikační programy komunikují s Bluetooth rozhraním prostřednictvím virtuálního COM portu
 • Jeden nožní spínač pro ovládání vstupu dat ze všech vstupních kanálů
 • Jeden zcela nezávislý převodník RS232/USB pro libovolné využití
 • Druhý nožní spínač pro libovolné využití
 • Hliníkový box s gravírovanými nesmazatelnými popisky
 • Datově a příkazově kompatibilní s multiplexery Mitutoyo
 • Napájení z USB zásuvky počítače

 

Orientační ceny multiplexerů ke dni 2022-08-03

Vzhledem k situaci na trhu jsou uvedené ceny nezávazné a pouze orientační. Pro zjištění ceny a dostupnosti prosím kotaktujte naše obchodní oddělení.

QTREE-DUMX1 1-kanálový převodník Mitutoyo Digimatic - USB - lze jej využít i pro PDA 148 EUR 3.500 CZK
QTREE-DUMX4 4-kanálový převodník Mitutoyo Digimatic - USB 284 EUR 6.700 CZK
QTREE-DUMX4-RS 4-kanálový převodník Mitutoyo Digimatic - USB/RS232 322 EUR 7.600 CZK
QTREE-DUMX4-BT 4-kanálový převodník  Mitutoyo Digimatic - USB/Bluetooth 369 EUR 8.700 CZK
QTREE-DUMX5 5-kanálový převodník Mitutoyo Digimatic (4x Mitutoyo, 1x RS232) - USB 322 EUR 7.600 CZK
QTREE-DUMX8 8-kanálový převodník Mitutoyo Digimatic - USB 611 EUR 14.400 CZK
QTREE-DUMX8-RS 8-kanálový převodník Mitutoyo Digimatic - USB/RS232 696 EUR 16.400 CZK
QTREE-DUMX8-BT 8-kanálový převodník  Mitutoyo Digimatic - USB/Bluetooth 696 EUR 16.400 CZK
QTREE-DUMX9 9-kanálový převodník Mitutoyo Digimatic (8x Mitutoyo, 1x RS232) - USB 653 EUR 15.400 CZK
QTREE-DUMX4-TE 4-kanálový terminál pro sběr dat z Mitutoyo Digimatic -USB/Bluetooth 764 EUR 18.000 CZK
QTREE-DUMX8-TE 8-kanálový terminál pro sběr dat z Mitutoyo Digimatic -USB/Bluetooth 1.086 EUR 25.600 CZK
QTREE-DUMX12 12-kanálový převodník Mitutoyo Digimatic - USB 827 EUR 19.500 CZK
Nožní spínač 971-S Nožní spínač s kabelem 2 m a konektorem jack 3,5 mm 64 EUR 1.500 CZK
QTREE-DUMX Terminal Manager Software pro obsluhu terminálů QTREE-DUMX4-TE a QTREE-DUMX8-TE 74 EUR 1.750 CZK

 Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...