Často kladené otázky

Připojení měřidel Mitutoyo k počítači

Proč je potřeba převodník?

K připojení měřidel Mitutoyo k počítači je vždy nutné použít převodník. Je to dáno tím, že datové rozhraní měřidel Mitutoyo Digimatic není kompatibilní s datovým rozhraním počítače.  Současné počítače jsou standardně vybaveny USB rozhraním a některé modely i RS232 rozhraním. Tuto nekompatibilitu řeší právě převodníky. Převodník je mikroprocesorové zařízení, jehož mikroprogram převádí datové signály z měřidla do textového formátu a které následně výstupní jednotka přizpůsobí rozhraním USB nebo RS232 počítače. V současné době má firma Mitutoyo ve své nabídce kromě samostatných převodníků a vícekanálových multiplexerů i digitální kabely, které mají převodník zabudovaný přímo v kabelu.

Bezdrátové spojení měřidel s počítačem

Každého, kdo řešil sběr dat pomocí běžných, ručně ovládaných měřidel připojených k počítači, určitě napadlo, že propojovací kabely omezují obsluhu a bylo by je vhodné nahradit bezdrátovým spojením. Jelikož má firma Mitutoyo ve své nabídce systém U-Wave - Bezdrátový systém na měření dat, často dochází k neuváženým nákupům, které následně vedou k reklamacím a vracení zboží. Tento článek by měl objasnit úskalí spojená s bezdrátovým spojením.

Je potřeba zálohovat databázi?

Motto:  Co se může pokazit, to se také pokazí. Co se nemůže pokazit, to se rovněž pokazí. Když se může pokazit více věcí, určitě se pokazí to, co může způsobit nejvíce škody. (Murphy)

Jak číslovat měridla?

Platné normy pro oblast zavádění systémů řízení jakosti ve vztahu k metrologii vyžadují, aby byla každému měřidlu v evidenčním systému přidělena jednoznačná identifikace. Tato identifikace musí být fyzicky umístěna na měřidle a uváděna na všech dokumentech, které se měřidla týkají. V minulosti byla často evidence měřidel založena na kartotékovém systému a měřidla si ponechávají identifikace kdysi zavedené. Kartotékové evidenční systémy ve výdejnách připouštěly duplicitní identifikace.

Pomalý start programů QTREE po reinstalaci Interbase na Windows XP

Jestliže jste přeinstalovali software QTREE včetně databázového serveru Interbase 6.01 nebo jen samotný databázový server na nový počítač s operačním systémem Windows XP nebo Windows 2003 Server, bude pravděpodobně každé spuštění programů QTREE probíhat neúnosně pomalu (20 až 30 vteřin). Zpoždění způsobuje pomalé počáteční spojení programů s databázovým serverem Interbase 6.01, ačkoliv další komunikace programů s databázovým serverem již probíhá zcela normálně. Příčinou tohoto zpoždění není závada v aplikačních programech.

Jak přejít z databázového serveru InterBase 6.01 na Firebird 1.5

Co je Firebird?

Firebird je open source relační databáze nabízející mnoho vlastností ANSI SQL-92 která pracuje na Linuxu, Windows, a ředě Unixových platforem. Firebird nabízí excelentní propustnost souběžného zpracování, vysoký výkon, silnou jazykovou podporu pro tvorbu uložených procedur a spouští. Je používán v mnoha produkčních systémech v mnoha komerčních společnostech od roku 1981.

Firebird je komerčně nezávislý projekt vývojářů v C a C++, technickývh poradců a přispěvatelů vyvíjejících a vylepšujících multiplatformní relační databázový systém založený na zdrojovém kódu uvolněném společností Inprise Corp (nyní známou jako Borland Software Corp) pod licencí InterBase Public License V.1.0 (A) dne 25. července 2000.

Dříve než se rozhodnete přejít od databázového serveru InterBase k databázovému serveru Firebird 1.5, zvažte, zda k tomu máte pádný důvod.

Jak přeinstalovat software QTREE na jiný počítač

Postupy uvedené v tomto článku se týkají především těch systémů z vývojové řady QTREE, které využívají k ukládání dat databázový server Interbase 6.01 nebo Firebird 1.5. Jedná se o systémy QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S, QTREE-EM C/S, QTREE-TEST C/S a QTREE-DOC C/S QTREE-BP C/S. Některé z těchto systémů byly implementovány rovněž pro databázové servery MS SQL a ORACLE. V těchto případech lze využít uvedené informace pouze částečně. Ačkoliv postup vypadá na první pohled poněkud složitě, má svou logiku, je dostatečně průhledný a bezproblémový.

Reinstalaci by v žádném případě neměl provádět běžný uživatel, ale pracovník pověřený správou počítačů a počítačové sítě.

Co to je RSS?

Co to je RSS?

RSS je zkratka z RDF Site Summary (kde RDF je zkratka z Resource Description Framework). V principu jde o XML (eXtended Markup Language) vyjádření jakéhokoli "obsahu" nějakého zdroje informací či dat. V nejrozšířenější (a nejpraktičtější) podobě je ale RSS používáno pro vyjádření obsahu zpravodajských zdrojů.

RSS umožňuje snadným způsobem sdružovat informace z různých zdrojů, například novinky, aktualizace www serverů. Každý RSS kanál (feed) je textový XML dokument obsahující seznam položek s obsahem.

Díky našemu RSS kanálu budete upozorněni, že byl publikován nový obsah stránek www.trestik.cz a kterých konkrétních čánků se změny týkaly. Budete tak mít neustálý přehled o našich novinkách, návodech na používání, změnách a opravách programů.

Co přesně znamená pojem Client - server?

Technologie client - server (zkráceně C/S) je označení způsobu datové komunikace vzdáleného počítačového pracoviště se serverem. Zpravidla jsou touto "nálepkou" označovány programové systémy, jejichž data jsou uložena centrálně, obvykle na jednom výkonném serveru. Programy na vzdálených pracovištích, takzvaných klientech, získávají data ze serveru nebo je na server ukládají pomocí dotazovacího jazyka SQL. Jedná se tedy o datovou komunikaci mezi klientem a serverem. Odtud pochází zkrácený název client-server. Správu dat na serveru zajišťuje takzvaný databázový server (stroj), což je výkonný program, který zajišťuje bezpečné uložení dat do homogenního souboru, datovou integritu, transakční zpracování a vyřizování požadavků většího počtu klientů.

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...