Hardware

Přehled multiplexerů QTREE-DUMX


Multiplexery řady QTREE-DUMX jsou vícekanálové převodníky dat z měřidel Mitutoyo nebo z měřidel Mahr do počítače. Převodníky převádějí data z rozhraní měřidel - DIGIMATIC na rozhraní počítače - USB. Aplikační programy pracují s přijatými daty ve znakovém tvaru prostřednictvím sériového rozhraní COM. Transformaci rozhraní USB na COM zajišťuje operační systém. Formáty výstupních dat a příkazy pro komunikaci jsou kompatibilní s multiplexery Mitutoyo. Multiplexery nejsou z tohoto důvodu závislé výhradně na aplikačních programech QTREE ale spolupracují s aplikačními programy různých nezávislých výrobců software.

Step Motor Controller - SMC

Step Motor Controller - Jednotka SMC byla navržena pro účely ovládání výkonových budičů krokových motorů (které jsou vybaveny vstupními signály STEP, ENABLE, DIR). V základní podobě je pro komunikaci použit USB port PC, případně může být dodána verze s průmyslovou verzí Bluetooth. Připravujeme také verzi pro Zig-Bee. V případě připojení přes USB port, nainstaluje operační systém PC VCP (Virtual Com Port) ovladač. Pomocí jednoduchého protokolu lze nastavit základní parametry (rychlost, akcelerace, brzda…), které jsou uloženy v EEPROM paměti přístroje a zůstanou tak zachovány i po vypnutí přístroje. Pomocí dalších příkazů lze řídit vlastní pohyb motoru. Jednotka umožňuje připojení budiče motoru, koncových spínačů, 3x ovládací tlačítko (volba rychlosti, pohyb dopředu a pohyb zpět), 4x volně použitelný TTL I/O.

Systém měření vyzařovacích charakteristik světelných zdrojů

Systém měření vyzařovacích charakteristik světelných zdrojů se skládá z dvouosé otočné lavice, řídicí jednotky, ručního ovladače a měřicího přístroje. Softwarová část systému obstarává komunikaci s řídicí jednotkou polohovací lavice, sběr a vizualizaci naměřených dat. Pro polohování dvouosé lavice byly použity 4,5 Nm dvoufázové krokové motory. Řídicí jednotka obsahuje dvě jednotky SMC, napájecí zdroj a dva výkonové drivery. Pro komunikaci s PC je použito USB rozhraní. Jednotky SMC a jednotka ručního ovladače jsou propojeny sériovou sběrnicí. 


Blokové znázornění celého systému

Bezdrátové multiplexery pro Mitutoyo a Mahr

Bezdrátové převodníky dat z měřidel Mitutoyo umožňují bezdrátové připojení převodníku k počítači prostřednictvím technologie Bluetooth, přičemž standardní možnost připojení USB kabelem zůstává zachována. Spojení měřidel Mitutoyo s převodníkem prostřednictvím kabelu zůstává nezměněno. Dosah použité technologie Bluetooth je až 100 m. Převodníky jsou navíc vybaveny zcela samostatným vstupem pro zařízení s rozhraním RS232, který je převáděn na USB a vstupem pro další samostatný nožní spínač pro libovolné použití. Samostatný vstup RS232 lze využít pouze při standardním připojení prostřednictvím USB kabelu. K dispozici je jak čtyřkanálové, tak osmikanálové provedení.

Bezdrátové připojení se uplatní zejména v situacích, kdy je vzdálenost počítače od převodníku větší než 3 m a spojení prostřednictvím USB kabelu by bylo nespolehlivé nebo zcela nemožné.
Cena multiplexeru QTREE-DUMX-BT ...

Bezdrátové terminály pro sběr dat z měřidel Mitutoyo a Mahr

Terminály jsou autonomní vícekanálové převodníky pro sběr dat z měřidel Mitutoyo a Mahr, vybavené LCD obrazovkou, křížovým ovladačem a bezdrátovým BT spojením s nadřízeným systémem. Terminály nevyžadují bezprostřední přítomnost počítače na kontrolním pracovišti. Jsou vybaveny vlastním obslužným programem, který na základě vložených parametrů měřicí úlohy řídí průběh měření. Jsou určené pro bezprostřední nasazení do výrobních hal, co nejblíže k provádění výrobních operací, kde by bylo nasazení osobních počítačů nemožné nebo značně neefektivní. Terminály lze využít i jako pouhé sběrače dat nebo převodníky (multiplexery).
Cena terminálu QTREE-DUMX-TE ...

Smart Data Logger - Inteligentní sběrač dat z měřidel Mitutoyo a Mahr

 

QTREE-SDL - Smart Data Logger je univerzální vícefunkční sběrač dat z měřidel Mitutoyo a Mahr . Sběrač dat je vybaven barevnou dotykovou obrazovkou, vyměnitelnou Micro-SD paměťovou kartou, bezdrátovým BT spojením s nadřízeným systémem a vlastním napájením z vestavěného akumulátoru. Jedná se o mikroprocesorový systém, který nevyžaduje bezprostřední přítomnost počítače na kontrolním pracovišti. Sběrač je vybaven vlastním obslužným programem, který na základě vložených parametrů měřicí úlohy řídí průběh měření. Je určen pro bezprostřední nasazení do výrobních hal, co nejblíže k provádění výrobních operací, kde by bylo nasazení osobních počítačů nemožné nebo značně neefektivní. QTREE-SDL lze využít jak v online režimu, kde komunikuje se vzdáleným nadřízeným systémem bezdrátově, tak v offline režimu, jako přenosný sběrač a dočasné shromaždiště dat měřicího pracoviště na Mikro-SD kartě nebo jako pouhý převodník (multiplexer) dat z měřidel do PC, připojený k PC prostřednictvím USB kabelu, RS232 nebo Bluetooth. 

Kombinované multiplexery pro Mitutoyo Digimatic a RS232

Kombinované multiplexery umožňují připojit na své vstupy jak měřidla s rozhraním Mitutoyo Digimatic, tak libovolná digitální měřidla a přístroje s rozhraním RS232. V průmyslové praxi jsou měřidla Mitutoyo nejčastěji kombinována s laboratorními digitálními vahami (Mettler, Kern, Precisa, AND, CHYO, Ohause, Sartorius) nebo přístroji na měření tloušťky stěny (Sencon). K dispozici jsou multiplexery s 5 a 9 kanály, obsluhující 4 a 8 měřidel s rozhraním Mitutoyo Digimatic a jedno měřidlo s rozhraním RS232. Všechny kanály jsou ovládané společně jedním nožním spínačem. Převodníky jsou kromě toho vybaveny dalším, zcela samostatným převodníkem RS232/USB a vstupem pro další samostatný nožní spínač pro libovolné použití. Společným výstupním rozhraním pro všechny vstupy je USB rozhraní.
Cena multiplexeru QTREE-DUMX ...

Multiplexery pro připojení měřidel MITUTOYO k USB portu počítače

QTREE-DUMXn jsou vícekanálové multiplexery pro připojení měřidel Mitutoyo k USB portu počítače. Multiplexer využívá protokol MUX-50 a je proto kompatibilní se softwarem firmy MITUTOYO. K dispozici je provedení QTREE-DUMX4,  QTREE-DUMX8 a QTREE-DUMX12 pro 4, 8 a 12 měřidel. 

Automatizovaný sběr dat z měřidel MITUTOYO a převodníku QTREE-DUMXn do MS Excel

QTREE-DC/DUMX je program pro sběr dat z měřidel MITUTOYO® připojených k počítači prostřednictvím převodníku QTREE-DUMXn do libovolné uživatelem definované aplikace v prostředí MS Excel®.

QTREE-DUMX Terminal Manager

QTREE-DUMX Terminal Manager je software pro obsluhu terminálů QTREE-DUMX4-TE a QTREE-DUMX8-TE. Software provádí nastavení terminálů, konfiguruje měřicí úlohy terminálů, přijímá data od terminálů a ukládá je do souborů. Dále exportuje soubory s naměřenými daty do standardních formátů, které lze posléze zpracovat programem MS Excel a statistickým software různých výrobců.

Řízení krokových motorů pomocí USB rozhraní s možností ručního ovládání

Step Motor Driver - je jednotka řízení krokových motorů pomocí USB rozhraní s možností ručního ovládání. Zařízení bylo navrženo ovládání zaostření mikroskopů, lze je však využít k mnoha jiným aplikacím, vyžadujícím jednoduché ovládání krokových motorů.

Běžné krokové motory umožňují při nejjednodušším možném způsobu řízení nastavit například 200 poloh hřídele na jednu otáčku (1 krok je 1,8°). Tato jednotka využívá principu zvaného mikrosteping, kdy je pomocí pulsně šířkové modulace dosaženo plynulého nastavení střední hodnoty proudu procházejícího vinutím motoru. Při otáčení hřídele jsou řídící jednotkou generovány sinusové, vzájemně posunuté průběhy proudů obou vinutí. Tímto způsobem je dosaženo hladšího chodu motoru, a jednotka je schopna držet polohu motoru v mezikroku. Počet nastavitelných poloh motoru je tak zvýšen 16x, tedy pro uvedený motor s 200 kroky na otáčku, je přesnost nastavení zvýšena na 200 x 16 = 3200 poloh na otáčku.

Řízení výkonových LED diod pomocí USB rozhraní

Jednotka řízení výkonových LED diod byla navržena pro řízení LED osvětlovače mikroskopu, lze ji však využít v mnoha jiných aplikacích. Je vhodná pro aplikace které vyžadují vysokou homogennost a časovou stálost osvětlení. Jednotka je navržena pro práci s rychlými kamerami a kamerami s vysokým rozlišením. Obzvláště vhodný je tento druh řízení intenzity světla LED při použití kamery využívajících elektronickou závěrku typu „rolling shutter“.

SPC Wi-Fi Client pro počítače PDA

QTREE-DC/RS WiFi Client je software pro počítače PDA, který rozšiřuje funkce systému QTREE-SPC C/S o vzdálený bezdrátový vstup dat v režimu on-line. Software komunikuje v on-line režimu se vzdálenou databází, ze které přebírá informace a parametry pro řízení měřicí úlohy (kontrolní plány, pracovníci a stroje) a do které opět v on-line režimu ukládá výsledky kontrolních měření (kontrolní odběry).  Lze jej využít zejména pro vytváření kontrolních SPC pracovišť využívajících měřidel Mitutoyo® připojených k USB portu počítače PDA prostřednictvím zařízení QTREE-DUMX4. Softwarové řešení je pojato obecně a může být z tohoto důvodu využito pro vstup dat z libovolných měřicích zařízení, vybavených rozhraním RS232. Software lze provozovat na počítačích třídy PDA s operačním systémem WINDOWS CE (WINDOWS MOBILE), které jsou vybaveny rozhraním USB HOST nebo RS232 a které lze zapojit do počítačové sítě prostřednictvím rozhraní WiFi.  Modul výrazným způsobem rozšiřuje možnosti provozního nasazení software z produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK.

Mobilní sběr dat pro počítače PDA

QTREE-DC/RS232 PDA je software pro počítače PDA (Personal Digital Assistant), provozovaný pod operačním systémem Windows Mobile. Na rozdíl od software QTREE-DC/RS WiFi Client, který je on-line WiFi klientem v systému QTREE-SPC C/S, je určen pro mobilní sběr dat z měřicích přístrojů v režimu off-line.  Jedná se o zcela nezávislý software na ostatních produktech firmy TŘEŠTÍK. Součástí software je samostatný modul, umožňující definovat měřicí úlohy. Definice měřicích úloh jsou uloženy ve strukturovaných textových souborech. Data jsou ukládána rovněž ve strukturovaném textovém formátu se standardními oddělovači (TAB, CR, LF), které umožňují jejich následné zpracování standardními softwarovými rutinami, obvyklými u široké škály softwarových nástrojů pro zpracování dat (textové a tabulkové editory, statistický a vizualizační software). Typickými uživateli software jsou pracoviště, které potřebují sbírat různá provozní data a ta následně zpracovávat pomoci programu MS Excel či speciálních statistických nástrojů. Software je obvykle využíván k mobilnímu sběru dat z měřidel Mitutoyo®. Softwarové řešení je pojato obecně a může být z tohoto důvodu využito pro vstup dat z libovolných měřicích zařízení vybavených rozhraním RS232. Software lze provozovat na počítačích třídy PDA s operačním systémem WINDOWS CE (WINDOWS MOBILE), které jsou vybaveny rozhraním USB HOST nebo RS232.  Software výrazným způsobem rozšiřuje možnosti provozního nasazení počítačů PDA pro sběr dat.  Software je produktem z produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK.

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...