Měření a sběr dat

Bezdrátové terminály pro sběr dat z měřidel Mitutoyo a Mahr

Terminály jsou autonomní vícekanálové převodníky pro sběr dat z měřidel Mitutoyo a Mahr, vybavené LCD obrazovkou, křížovým ovladačem a bezdrátovým BT spojením s nadřízeným systémem. Terminály nevyžadují bezprostřední přítomnost počítače na kontrolním pracovišti. Jsou vybaveny vlastním obslužným programem, který na základě vložených parametrů měřicí úlohy řídí průběh měření. Jsou určené pro bezprostřední nasazení do výrobních hal, co nejblíže k provádění výrobních operací, kde by bylo nasazení osobních počítačů nemožné nebo značně neefektivní. Terminály lze využít i jako pouhé sběrače dat nebo převodníky (multiplexery).
Cena terminálu QTREE-DUMX-TE ...

Smart Data Logger - Inteligentní sběrač dat z měřidel Mitutoyo a Mahr

 

QTREE-SDL - Smart Data Logger je univerzální vícefunkční sběrač dat z měřidel Mitutoyo a Mahr . Sběrač dat je vybaven barevnou dotykovou obrazovkou, vyměnitelnou Micro-SD paměťovou kartou, bezdrátovým BT spojením s nadřízeným systémem a vlastním napájením z vestavěného akumulátoru. Jedná se o mikroprocesorový systém, který nevyžaduje bezprostřední přítomnost počítače na kontrolním pracovišti. Sběrač je vybaven vlastním obslužným programem, který na základě vložených parametrů měřicí úlohy řídí průběh měření. Je určen pro bezprostřední nasazení do výrobních hal, co nejblíže k provádění výrobních operací, kde by bylo nasazení osobních počítačů nemožné nebo značně neefektivní. QTREE-SDL lze využít jak v online režimu, kde komunikuje se vzdáleným nadřízeným systémem bezdrátově, tak v offline režimu, jako přenosný sběrač a dočasné shromaždiště dat měřicího pracoviště na Mikro-SD kartě nebo jako pouhý převodník (multiplexer) dat z měřidel do PC, připojený k PC prostřednictvím USB kabelu, RS232 nebo Bluetooth. 

Automatizovaný sběr dat z měřidel MITUTOYO a převodníků QTREE-DUMXn nebo MITUTOYO DMX16 do MS Excel

QTREE-DC/DMX16 je program pro sběr dat z měřidel MITUTOYO® připojených k počítači prostřednictvím převodníků QTREE-DUMXn nebo MITUTOYO® DMX-16 do libovolné uživatelem definované aplikace v prostředí MS Excel®, nebo do výstupního textového souboru. Sběr dat může probíhat bez obsluhy, zcela automaticky v předem nastavených intervalech.

Automatizovaný sběr dat z měřidel a přístrojů na portu RS232 do MS Excel

QTREE-DC/RS232 je program pro sběr dat z libovolných měřidel a přístrojů, připojených k počítači prostřednictvím portu RS232, do uživatelem definované aplikace v prostředí MS Excel.

Automatizované měření do MS Excel

QTREE-DC je otevřená sada programů pro sběr dat z měřicích přístrojů připojených online k počítači do libovolné uživatelem definované aplikace v prostředí MS Excel.

Automatizovaný import dat z 3D měřicích strojů Micro-Vu s řídicím programem InSpec

QTREE-SPC 3DEX je rozšiřující modul systému QTREE-SPC C/S pro plně automatizovaný sběr dat z měřicích strojů firmy Micro-Vu, produktových řad VERTEX, EXCEL a SOL, řízených měřicím programem InSpec pro Windows. Program řeší plně automatizované monitorování datových výstupů z měřicích strojů, ukládání dat technologií client/server, vizualizaci naměřených hodnot a průběžné zobrazování regulačního diagramu. Software je produktem z produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmyTŘEŠTÍK.

Nástroje pro provozní měřicí a kontrolní pracoviště


Všechny varianty software QTREE (QTREE-CAQ Monitor.NET, QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S a QTREE-TEST C/S) jsou vybaveny interaktivními nástroji pro provádění kontrolních činností v provozních podmínkách - software dílenských terminálů. Obvykle je tento software přizpůsobován kontrole zcela konkrétního typu výrobku na jednoúčelovém nebo univerzálním kontrolním zařízení, připojeném k počítači a vytváří se tak specialní software měřicí stanice. Vizualizace dat je navržena v závislosti na charakteru kontroly. Pokud to charakter kontroly umožňuje, je průběžně zobrazován regulační diagram, zobrazující jak polohu, tak rozptyl v čase. Kromě překročení tolerančních mezí je obvykle signalizováno i překročení regulačních mezí. 

Import dat z 3D měřicího systému DEA

Jedná se o rozšiřující modul systému QTREE-SPC C/S, zajišťující plně automatický import dat ze souborů, které generuje 3D měřicí systém DEA do databáze QTREE-SPC C/S.

Automatizovaný sběr dat z měřidel MITUTOYO a převodníku QTREE-DUMXn do MS Excel

QTREE-DC/DUMX je program pro sběr dat z měřidel MITUTOYO® připojených k počítači prostřednictvím převodníku QTREE-DUMXn do libovolné uživatelem definované aplikace v prostředí MS Excel®.

QTREE-DUMX Terminal Manager

QTREE-DUMX Terminal Manager je software pro obsluhu terminálů QTREE-DUMX4-TE a QTREE-DUMX8-TE. Software provádí nastavení terminálů, konfiguruje měřicí úlohy terminálů, přijímá data od terminálů a ukládá je do souborů. Dále exportuje soubory s naměřenými daty do standardních formátů, které lze posléze zpracovat programem MS Excel a statistickým software různých výrobců.

Syndikovat obsah

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...