Multiplexery DUMX

Přehled multiplexerů QTREE-DUMX


Multiplexery řady QTREE-DUMX jsou vícekanálové převodníky dat z měřidel Mitutoyo nebo z měřidel Mahr do počítače. Převodníky převádějí data z rozhraní měřidel - DIGIMATIC na rozhraní počítače - USB. Aplikační programy pracují s přijatými daty ve znakovém tvaru prostřednictvím sériového rozhraní COM. Transformaci rozhraní USB na COM zajišťuje operační systém. Formáty výstupních dat a příkazy pro komunikaci jsou kompatibilní s multiplexery Mitutoyo. Multiplexery nejsou z tohoto důvodu závislé výhradně na aplikačních programech QTREE ale spolupracují s aplikačními programy různých nezávislých výrobců software.

Bezdrátové multiplexery pro Mitutoyo a Mahr

Bezdrátové převodníky dat z měřidel Mitutoyo umožňují bezdrátové připojení převodníku k počítači prostřednictvím technologie Bluetooth, přičemž standardní možnost připojení USB kabelem zůstává zachována. Spojení měřidel Mitutoyo s převodníkem prostřednictvím kabelu zůstává nezměněno. Dosah použité technologie Bluetooth je až 100 m. Převodníky jsou navíc vybaveny zcela samostatným vstupem pro zařízení s rozhraním RS232, který je převáděn na USB a vstupem pro další samostatný nožní spínač pro libovolné použití. Samostatný vstup RS232 lze využít pouze při standardním připojení prostřednictvím USB kabelu. K dispozici je jak čtyřkanálové, tak osmikanálové provedení.

Bezdrátové připojení se uplatní zejména v situacích, kdy je vzdálenost počítače od převodníku větší než 3 m a spojení prostřednictvím USB kabelu by bylo nespolehlivé nebo zcela nemožné.
Cena multiplexeru QTREE-DUMX-BT ...

Bezdrátové terminály pro sběr dat z měřidel Mitutoyo a Mahr

Terminály jsou autonomní vícekanálové převodníky pro sběr dat z měřidel Mitutoyo a Mahr, vybavené LCD obrazovkou, křížovým ovladačem a bezdrátovým BT spojením s nadřízeným systémem. Terminály nevyžadují bezprostřední přítomnost počítače na kontrolním pracovišti. Jsou vybaveny vlastním obslužným programem, který na základě vložených parametrů měřicí úlohy řídí průběh měření. Jsou určené pro bezprostřední nasazení do výrobních hal, co nejblíže k provádění výrobních operací, kde by bylo nasazení osobních počítačů nemožné nebo značně neefektivní. Terminály lze využít i jako pouhé sběrače dat nebo převodníky (multiplexery).
Cena terminálu QTREE-DUMX-TE ...

Smart Data Logger - Inteligentní sběrač dat z měřidel Mitutoyo a Mahr

 

QTREE-SDL - Smart Data Logger je univerzální vícefunkční sběrač dat z měřidel Mitutoyo a Mahr . Sběrač dat je vybaven barevnou dotykovou obrazovkou, vyměnitelnou Micro-SD paměťovou kartou, bezdrátovým BT spojením s nadřízeným systémem a vlastním napájením z vestavěného akumulátoru. Jedná se o mikroprocesorový systém, který nevyžaduje bezprostřední přítomnost počítače na kontrolním pracovišti. Sběrač je vybaven vlastním obslužným programem, který na základě vložených parametrů měřicí úlohy řídí průběh měření. Je určen pro bezprostřední nasazení do výrobních hal, co nejblíže k provádění výrobních operací, kde by bylo nasazení osobních počítačů nemožné nebo značně neefektivní. QTREE-SDL lze využít jak v online režimu, kde komunikuje se vzdáleným nadřízeným systémem bezdrátově, tak v offline režimu, jako přenosný sběrač a dočasné shromaždiště dat měřicího pracoviště na Mikro-SD kartě nebo jako pouhý převodník (multiplexer) dat z měřidel do PC, připojený k PC prostřednictvím USB kabelu, RS232 nebo Bluetooth. 

Kombinované multiplexery pro Mitutoyo Digimatic a RS232

Kombinované multiplexery umožňují připojit na své vstupy jak měřidla s rozhraním Mitutoyo Digimatic, tak libovolná digitální měřidla a přístroje s rozhraním RS232. V průmyslové praxi jsou měřidla Mitutoyo nejčastěji kombinována s laboratorními digitálními vahami (Mettler, Kern, Precisa, AND, CHYO, Ohause, Sartorius) nebo přístroji na měření tloušťky stěny (Sencon). K dispozici jsou multiplexery s 5 a 9 kanály, obsluhující 4 a 8 měřidel s rozhraním Mitutoyo Digimatic a jedno měřidlo s rozhraním RS232. Všechny kanály jsou ovládané společně jedním nožním spínačem. Převodníky jsou kromě toho vybaveny dalším, zcela samostatným převodníkem RS232/USB a vstupem pro další samostatný nožní spínač pro libovolné použití. Společným výstupním rozhraním pro všechny vstupy je USB rozhraní.
Cena multiplexeru QTREE-DUMX ...

Multiplexery pro připojení měřidel MITUTOYO k USB portu počítače

QTREE-DUMXn jsou vícekanálové multiplexery pro připojení měřidel Mitutoyo k USB portu počítače. Multiplexer využívá protokol MUX-50 a je proto kompatibilní se softwarem firmy MITUTOYO. K dispozici je provedení QTREE-DUMX4,  QTREE-DUMX8 a QTREE-DUMX12 pro 4, 8 a 12 měřidel. 

Automatizovaný sběr dat z měřidel MITUTOYO a převodníku QTREE-DUMXn do MS Excel

QTREE-DC/DUMX je program pro sběr dat z měřidel MITUTOYO® připojených k počítači prostřednictvím převodníku QTREE-DUMXn do libovolné uživatelem definované aplikace v prostředí MS Excel®.

QTREE-DUMX Terminal Manager

QTREE-DUMX Terminal Manager je software pro obsluhu terminálů QTREE-DUMX4-TE a QTREE-DUMX8-TE. Software provádí nastavení terminálů, konfiguruje měřicí úlohy terminálů, přijímá data od terminálů a ukládá je do souborů. Dále exportuje soubory s naměřenými daty do standardních formátů, které lze posléze zpracovat programem MS Excel a statistickým software různých výrobců.

SPC Wi-Fi Client pro počítače PDA

QTREE-DC/RS WiFi Client je software pro počítače PDA, který rozšiřuje funkce systému QTREE-SPC C/S o vzdálený bezdrátový vstup dat v režimu on-line. Software komunikuje v on-line režimu se vzdálenou databází, ze které přebírá informace a parametry pro řízení měřicí úlohy (kontrolní plány, pracovníci a stroje) a do které opět v on-line režimu ukládá výsledky kontrolních měření (kontrolní odběry).  Lze jej využít zejména pro vytváření kontrolních SPC pracovišť využívajících měřidel Mitutoyo® připojených k USB portu počítače PDA prostřednictvím zařízení QTREE-DUMX4. Softwarové řešení je pojato obecně a může být z tohoto důvodu využito pro vstup dat z libovolných měřicích zařízení, vybavených rozhraním RS232. Software lze provozovat na počítačích třídy PDA s operačním systémem WINDOWS CE (WINDOWS MOBILE), které jsou vybaveny rozhraním USB HOST nebo RS232 a které lze zapojit do počítačové sítě prostřednictvím rozhraní WiFi.  Modul výrazným způsobem rozšiřuje možnosti provozního nasazení software z produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK.

Syndikovat obsah

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...