Zkušebny

Evidence rekvalifikačních zkoušek výrobků

Na výrobce komponentů pro automobilový průmysl je vyvíjen tlak na kvalitu výroby ze strany všech významných producentů z oblasti automobilového průmyslu. Důraz je kladen mimo jiné na systematické provádění rekvalifikačních zkoušek. V takovém případě je nutné mít precizně zpracovanou prováděcí dokumentaci, přesnou a důslednou evidenci a správu veškerých podkladů a výsledků zkoušek, které zpravidla vyžadují auditoři. Pro tyto potřeby jsme vyvinuli informační systém QTREE-RZK C/S určený především pro pracoviště řízení kvality. Tento informační systém je součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality – CAQ firmy TŘEŠTÍK. Systém zajišťuje operativní evidenci a správu rekvalifikačních zkoušek, včetně všech souvisejících dokumentů. Provádění těchto rekvalifikačních zkoušek určuje norma ISO TS 16949:2009. Dokumenty jsou v systému evidovány v plném znění a v původních formátech, ve kterých byly vytvořeny. Z technologického hlediska se jedná o aplikaci v prostředí Windows využívající client-server databázovou technologii.

Informační systém zkušebny - operativní plánování a řízení kontroly

QTREE-TEST C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, který poskytuje nástroje pro operativní plánování a řízení kontroly, sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických SPC nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Systém nachází využití zejména u firem z oblasti plastikářské výroby s velkým množstvím kontrolních operací daných velkým počtem výrobních míst - lisů, velkým množstvím druhů výrobků a odpovídajícím množstvím výrobních nástrojů - vstřikovacích forem s mnoha pozicemi. Systém lze však úspěšně provozovat v jakékoliv jiné oblasti průmyslové výroby. Je vhodným nástrojem pro provozní laboratoře, centrální laboratoře, zkušebny, řídicí centra, pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, OŘJ, TPV a výrobní úseky. Systém svými funkcemi napomáhá vyhovět požadavkům norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6, ISO/TS 16949. Z technologického hlediska se jedná se o aplikaci v prostředí Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit) využívající client-server databázovou technologii a on-line komunikaci s externím měřícím zařízením. Od ostatních systémů z řady QTREE CAQ SYSTEMS se liší tím, že kromě funkcí pro monitorování a statistické řízení procesů navíc nabízí funkce pro operativní plánování a řízení kontroly.

Statistické nástroje pro SPC


Všechny systémy QTREE CAQ SYSTEMS zaměřené na monitorování kvality (QTREE-CAQ Monitor.NET, QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S a QTREE-TEST C/S) jsou vybaveny rozsáhlou sadou statistických nástrojů pro zajišťování SPC.

Syndikovat obsah

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...