Kombinované multiplexery pro Mitutoyo Digimatic a RS232

Kombinované multiplexery umožňují připojit na své vstupy jak měřidla s rozhraním Mitutoyo Digimatic, tak libovolná digitální měřidla a přístroje s rozhraním RS232. V průmyslové praxi jsou měřidla Mitutoyo nejčastěji kombinována s laboratorními digitálními vahami (Mettler, Kern, Precisa, AND, CHYO, Ohause, Sartorius) nebo přístroji na měření tloušťky stěny (Sencon). K dispozici jsou multiplexery s 5 a 9 kanály, obsluhující 4 a 8 měřidel s rozhraním Mitutoyo Digimatic a jedno měřidlo s rozhraním RS232. Všechny kanály jsou ovládané společně jedním nožním spínačem. Převodníky jsou kromě toho vybaveny dalším, zcela samostatným převodníkem RS232/USB a vstupem pro další samostatný nožní spínač pro libovolné použití. Společným výstupním rozhraním pro všechny vstupy je USB rozhraní.
Cena multiplexeru QTREE-DUMX ...Pohled na přední a zadní stranu multiplexeru QTREE-DUMX5

Elektronika QTREE-DUMX5 je instalována do masivní skříňky z anodizovaného hliníku. Přední a zadní čelo je opatřeno gravírovanými nesmazatelnými popisky. Gumové patky zaručují bezpečné uložení na pracovní ploše a umožňují stohování několika jednotek na sebe.


Kanály 5 a 9

Všechna měřidla Mitutoyo komunikují prostřednictvím jednotného, přesně definovaného komunikačního protokolu Mitutoyo Digimatic. Zařízení komunikující prostřednictvím rozhraní RS232 žádný jednotný komunikační protokol nevyužívají. Jejich výrobci je zpravidla vybavují vlastními komunikačními protokoly. Všichni uživatelé multiplexeru však právem očekávají, že se všechna připojená zařízení budou z hlediska komunikace chovat jednotně, jako kdyby se jednalo jen o měřidla s rozhraním Mitutoyo Digimatic. Sjednocení komunikačních protokolů je v převodníku řešeno na úrovni mikroprogramu a ovládáno nastavením komunikačních parametrů kanálů 5 (9). Ve výjimečných případech je řešeno individuálním mikroprogramem, který je vytvořen na míru pro konkrétní zařízení. K tomuto účelu multiplexer disponuje   funkčností, která umožňuje načtení nového „zákaznického“ mikroprogramu do EPROM paměti převodníku samotným uživatelem.

Primární převodník RS232/USB

Multiplexer interně sjednocuje komunikační protokol Mitutoyo Digimatic a komunikační protokol měřidla připojeného na port RS232. Výstupním protokolem je protokol Mitutoyo MUX-50. Interním výstupním rozhraním multiplexeru je rozhraní RS232, které je prostřednictvím primárního převodníku RS232/USB převedeno na USB. Převedenému signálu je přiřazen koncový bod 1. Po připojení multiplexeru k počítači přidělí systémové ovladače koncovému bodu 1 samostatný virtuální COM port.

Sekundární převodník RS232/USB

Jedná se o samostatný paralelní převodník rozhraní RS232/USB. Převedenému signálu je přiřazen koncový bod 2. Po připojení multiplexeru k počítači přidělí systémové ovladače tomuto koncovému bodu samostatný virtuální COM port, odlišný od COM portu, který náleží primárnímu převodníku (koncovému bodu 1).

Nožní spínače

První nožní spínač připojený do zásuvky FS1 slouží k ovládání komunikace na kanálech CH1 až CH5, respektive CH1 až CH9. Stisknutím tohoto spínače je jednak z měřidel vyžádáno přečtení a odeslání naměřené hodnoty a jednak je na výstupní rozhraní převodníku odeslána informace o stisku nožního spínače. Tuto informaci může potom aplikační program využít k libovolným účelům. Druhý nožní spínač se připojuje do zásuvky FS2. Při stisknutí připojeného nožního spínače je na port náležející převodníku Mitutoyo Digimatic/USB odeslána zpráva, že byl stisknutý nožní spínač připojený na zdířku FS2. Aplikačnímu programu se tímto způsobem poskytuje informace, kterou může například využít k řízení komunikace s dalším měřidlem připojeným na zdířku RS232 sekundárního převodníku RS232/USB.

Základní vlastnosti

 • Jednotný komunikační protokol Mitutoyo MUX-50 pro měřidla Mitutoyo a měřidla s rozhraním RS232
 • Sekundární převodník RS232/USB pro připojení dalšího měřidla s rozhraním RS232
 • USB jako společné a jediné výstupní rozhraní pro všechny datové vstupy a signály z nožních spínačů
 • Jediný nožní spínač pro ovládání vstupu dat ze všech vstupních kanálů
 • Druhý nožní spínač pro libovolné využití, například pro ovládání měřidla připojeného na samostatný RS232 vstup multiplexeru
 • Multiplexery lze připojit k počítači s operačními systémy Windows 98, NT, Me, 2000, XP, Vista, W7.
 • Varianty multiplexerů:
  · QTREE-DUMX9 - devítikanálové provedení (8 x Mitutoyo Digimatic + 1 x RS232)
  · QTREE-DUMX5 - pětikanálové provedení (4 x Mitutoyo Digimatic + 1 x RS232)
 • Další podrobné informace:
  · Další informace jsou uvedeny v uživatelské příručce (pdf dokument 791 kB)

 

Hlavní výhody QTREE-DUMXn

 • Provedení QTREE-DUMXn umožňuje jeho použití jak v laboratořích a zkušebnách, tak přímo v prostředí průmyslových provozů.
 • Díky připojení QTREE-DUMXn k počítači prostřednictvím USB portu není potřeba externího napájení, to zajišťuje právě USB port počítače.
 • Cena převodníku QTREE-DUMXn je při vyšší užitné hodnotě výhodnější než cena běžných převodníků komunikujících se zařízeními Mitutoyo prostřednictvím rozhraní RS232.
 • Při zakoupení zařízení QTREE-DUMXn získáte slevu na nákup software QTREE-DC/DUMX pro sběr dat z měřicích přístrojů do MS Excel
 • Konstrukce převodníku QTREE-DUMXn umožňuje ve zvláštních případech použití jeho rozšíření až na 16 kanálů.

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...