Kontrolní a měřicí pracoviště pro MS DOS

TSPC-MP je programové vybavení, které zabezpečuje provádění měřicích úloh prostřednictvím měřicích přístrojů, procesorů, měřicích stanic a převodníků připojených k počítači.

Měřené veličiny

 • Délka
 • Hmotnost
 • Tvrdost
 • Pevnost
 • Kroutící moment
 • Teplota
 • Tlak
 • Chemické složení

 

Ovladače přístrojů

 • MITUTOYO
 • SYLVAC
 • TRIMOS
 • SARTORIUS
 • SCALTEC
 • METTLER
 • KERN
 • SCHMIDT
 • TESTO
 • SENCON

 

Základní charakteristiky řešení

 

 • Pomocí programu uživatel vytváří seznam popisů měřicích úloh - měřicích postupů.
 • Každá měřicí úloha je dána výrobkem (součástí), strojem nebo linkou na které je výrobek vyráběn a seznamem sledovaných parametrů (jakostních znaků, rozměrů) včetně příslušných výrobních tolerancí.
 • U každého parametru je definován způsob měření. Jsou podporována jednoduchá i opakovaná měření (průměrné hodnoty, mediány, maxima, minima, rozdíl maximum-minimum).
 • Každému měřenému parametru je přiřazen vstupní kanál připojeného měřicího zařízení.
 • Pro každý výrobek je definována velikost kontrolního odběru.
 • Měřicí úlohy jsou vytvářeny v návaznosti na třídníky výrobků (součástí), strojů a sledovaných znaků.
 • Obsluha měřicího pracoviště pouze vybere ze seznamu kontrolovaný výrobek a podle zobrazeného seznamu parametrů provádí měření.
 • V každém okamžiku měření jsou všechna připojená zařízení “kompatibilní” s klávesnicí. To znamená, že se obsluha může libovolně pohybovat kurzorem pomocí klávesnice po jednotlivých vstupních polích a v libovolném okamžiku buď vložit hodnotu z klávesnice nebo z připojeného přístroje. Program podle polohy kurzoru zabezpečuje automatické přepínání vstupních kanálů na které jsou měřicí zařízení připojená.
 • Součástí programového vybavení je modul TSPC M1 - správa databáze.
 • Programové vybavení může být rozšířeno o libovolný statistický modul TSPC.

 

 

Servis a související služby

 • 24 hodinový uživatelský – “hot line” servis
 • Operativní řešení všech mimořádných situací prostřednictvím internetu a dálkové správy.
 • Instalaci, instruktáž a školeni provádějí přímo autoři software

 

Hlavní výhody

 • Vysoká produktivita sběru dat
 • Automatizovaná kontrolní pracoviště na bázi běžných komunálních měřidel

Další vývoj

Vývoj software byl ukončen s uvedením software QTREE-SPC C/S "Informační systém monitorování kvality" na trh.


Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...