Systém měření vyzařovacích charakteristik světelných zdrojů

Systém měření vyzařovacích charakteristik světelných zdrojů se skládá z dvouosé otočné lavice, řídicí jednotky, ručního ovladače a měřicího přístroje. Softwarová část systému obstarává komunikaci s řídicí jednotkou polohovací lavice, sběr a vizualizaci naměřených dat. Pro polohování dvouosé lavice byly použity 4,5 Nm dvoufázové krokové motory. Řídicí jednotka obsahuje dvě jednotky SMC, napájecí zdroj a dva výkonové drivery. Pro komunikaci s PC je použito USB rozhraní. Jednotky SMC a jednotka ručního ovladače jsou propojeny sériovou sběrnicí. 


Blokové znázornění celého systému

  

Sestava řídíci jednotky, ovladače a motorů

 

Detail samotného ovladače

Pomocí programu pracujícího pod OS Windows je možné nastavit parametry pohybu obou motorů, ovládání motorů pomocí tlačítek ve stejné funkci jako při použití ručního ovladače. Pro vlastní automatické měření je možné definovat parametry měřicí úlohy – rozsah pohybu polohovací lavice, měřicí krok a toleranci pro požadované ustálení měřené hodnoty. Program též umožňuje vizualizaci naměřených dat a uložení dat ve formátu CSV.

Měřící program - konfigurace měřící úlohy

Měřící program - vizualizace naměřené charakteristiky


Základní vlastnosti a technické parametry

  • Napájecí napětí - 230V AC
  • Komunikační rozhraní USB 2.0 Full-speed
  • Rychlost pohybu - 90°/s
  • Automatická měření v rozsahu úhlů +/- 90° horizontálně i vertikálně s nastavením velikosti kroku
  • Automatické nastavení středové polohy dle koncových spínačů
  • Uložení naměřené tabulky ve formátu CSV (MS Excel)
  • Ustálení hodnoty s nastavitelnou tolerovatelnou odchylkou změřeného údaje

 

 

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...