Mobilní sběr dat pro počítače PDA

QTREE-DC/RS232 PDA je software pro počítače PDA (Personal Digital Assistant), provozovaný pod operačním systémem Windows Mobile. Na rozdíl od software QTREE-DC/RS WiFi Client, který je on-line WiFi klientem v systému QTREE-SPC C/S, je určen pro mobilní sběr dat z měřicích přístrojů v režimu off-line.  Jedná se o zcela nezávislý software na ostatních produktech firmy TŘEŠTÍK. Součástí software je samostatný modul, umožňující definovat měřicí úlohy. Definice měřicích úloh jsou uloženy ve strukturovaných textových souborech. Data jsou ukládána rovněž ve strukturovaném textovém formátu se standardními oddělovači (TAB, CR, LF), které umožňují jejich následné zpracování standardními softwarovými rutinami, obvyklými u široké škály softwarových nástrojů pro zpracování dat (textové a tabulkové editory, statistický a vizualizační software). Typickými uživateli software jsou pracoviště, které potřebují sbírat různá provozní data a ta následně zpracovávat pomoci programu MS Excel či speciálních statistických nástrojů. Software je obvykle využíván k mobilnímu sběru dat z měřidel Mitutoyo®. Softwarové řešení je pojato obecně a může být z tohoto důvodu využito pro vstup dat z libovolných měřicích zařízení vybavených rozhraním RS232. Software lze provozovat na počítačích třídy PDA s operačním systémem WINDOWS CE (WINDOWS MOBILE), které jsou vybaveny rozhraním USB HOST nebo RS232.  Software výrazným způsobem rozšiřuje možnosti provozního nasazení počítačů PDA pro sběr dat.  Software je produktem z produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK.


Funkční celky

 • QTREE-DCDEF PDA "Definování měřicích úloh"
 • QTREE-DCRS232 PDA "Provádění měřicích úloh - mobilní sběr dat"

 

QTREE-DCDEF PDA

Program zajišťuje vytváření a obsluhu definic měřicích úloh (identifikace a název výrobku, kontrolované parametry, tolerance, způsob vytváření skupin, název výstupního souboru a podobně). Definice jednotlivých měřicích úloh jsou ukládány do paměti PDA v samostatných souborech. Význam definic měřicích úloh spočívá v tom, že při startu měřicího programu obsluha vyhledá požadovanou definici měřicí úlohy a podle ní je řízen další průběh zpracování.

 

QTREE-DCRS232 PDA

Program pro mobilní sběr dat z měřicích přístrojů prostřednictvím RS232 v režimu off-line.Funkce programu:

 • Vyhledání a načtení definice měřicí úlohy
 • Provádění měřicí úlohy - měření jednotlivých parametrů
 • Vizualizace naměřených hodnot (historie)
 • Signalizace hodnot mimo meze
 • Poskytování informací o stavu měření
 • Ukládání dat do výstupního souboru


Výstupní soubor lze následně zpracovat libovolným programem (MS Excel nebo programem QTREE-SPC C/S).

 

 

Hardware

Při výběru vhodného počítače PDA je potřeba pečlivě vybrat počítač, který buď umožňuje přímou a plnohodnotnou komunikaci (včetně signálů DSR, DTR) nebo USB HOST. Ne vždy jsou tyto podmínky splněny. Řada obchodníků a to i v zastoupeních hlavních světových výrobců tuto problematiku mnohdy nezná. Pokud má PDA implementován port RS232, budete potřebovat objednat originální sériový kabel (vzhledem ke speciálnímu konektoru). Počítejte s tím, že co výrobce PDA, to jiný komunikační konektor! Pokud si nejste s výběrem PDA jisti, obraťte se na nás.  

 • Co znamenají při výběru PDA pojmy DSR, DTR a USB HOST?
  Řada hardwarových prostředků (převodníků dat) nemá vlastní napájení a jsou napájeny právě signály DSR/DTR nebo prostřednictvím USB HOST. Zejména v případě USB to může nakupujícího zmást, neboť zpravidla všechny PDA mají implementován USB port, ne všechny PDA však mají implementován USB HOST. Přítomnost  portu USB HOST znamená, že na tomto portu může hostovat další USB zařízení, které může být z tohoto portu napájeno.

 • Převodník RS232 - USB HOST.
  Pokud PDA nemá implementováno rozhraní RS232, avšak má implementováno rozhraní USB HOST, existuje možnost použít převodník RS232 - USB. Je však potřeba pamatovat na to, že na straně zařízení PDA musí být k dispozici odpovídající ovladač, který zajistí vytvoření virtuálního seriového portu. Spolu s převodníkem proto požadujte tento ovladač i pro operační systém Windows Mobile!

 • Připojení měřidel Mitutoyo
  Měřidla Mitutoyo musí být připojena prostřednictvím převodníku Digimatic - RS 232 nebo Digimatic - USB.


  Jednokanálový převodník QTREE-DIGI/RS23

  Čtyřkanálový převodník QTREE-DUMX4.

   

Hlavní výhody řešení využívající PDA

 • Mobilita a velikost hardware - rozměrově je srovnatelné s řešením prostřednictvím specielní jednoúčelové sběrové konzole.
 • Jednoduchá nastavitelnost - veškerá nastavení se provádí načtením definice měřicí úlohy.
 • Rozšiřitelnost - rozšiřitelnost celého systému je dána rozšiřitelností PDA a příslušných převodníků rozhraní PDA a měřidla. Není problém například přidat paměťovou kapacitu.
 • Obecná a všestranná využitelnost - PDA je kapesní počítač, spíše podobný přenosnému PC, nežli sběrové konzoli. Využití PDA je obecnější a není jednostranně zaměřené.
 • Dostatečná orientace v procesu měření - orientace v procesu měření je sice limitována velikostí obrazovky PDA, ale je rozhodně lepší než u sběrové konzole.
 • Dostatečná uživatelská odezva - uživatel v každém okamžiku měření ví, v jakém stavu měření se nachází a co naměřil.
 • Okamžitá grafická a barevná vizualizace výsledků
 • Jednoduše a jednoznačně zpracovatelný výstup - výstupem je přesně strukturovaný textový soubor.
 • Konkurenceschopná cena řešení srovnatelná s cenou řešení se speciální sběrovou konzolí. Nesrovnatelně vyšší užitná hodnota.

 

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...