Vyšetřování způsobilosti měřidla "Metoda R&R"

Charakteristika metody:
Tato metoda bývá někdy nazývána metodou průměrů a rozpětí. Vyšetření způsobilosti se provádí na několika skutečných výrobcích. Výrobky plní z pohledu této metody role etalonů. Skutečné hodnoty etalonů však není potřeba zjišťovat - nemají žádný vliv na výsledek. Metoda spočívá v opakovaném měření jednoho rozměru několika různých kusů stejného výrobku několika pracovníky (každý pracovník měření hodnot skupiny výrobků několikrát zopakuje), zjištění opakovatelnosti EV (variability měřicího zařízení při opakovaném měření jedním pracovníkem), reprodukovatelnosti AV (variability hodnocení při opakovaném měření různými pracovníky ) a celkové variability měření GRR% vyjádřené v procentech vzhledem k toleranci výrobku nebo vzhledem k proměntivosti procesu (variabilitě výrobku). Opakovatelnost a reprodukovatelnost je možné pomocí této metody posuzovat individuálně. Pokud je GRR% < 10, je systém měření vyhovující. Pokud je GRR% v rozmezí 10-30, je podmínečně vyhovující (systém měření může být přijatelný podle důležitosti aplikace, nákladů na měřidlo, nákladů na opravy a podobně). Pokud je GRR% > 30, je systém měření nevyhovující. Parametr ndc (počet rozlišitelných kategorií neboli citlivost měřícího systému) musí dosahovat alepoň hodnoty 5.

Způsobilost vašeho měřidla si můžete vyhodnotit interaktivně právě pomocí této webové stránky. Stačí postupovat dle níže uvedených pokynů a získáte protokol v PDF formátu (příklad česky, příklad anglicky), se kterým můžete dále pracovat.

Zvolte variantu metody:

A - Vyhodnocení se provádí na základě tolerance výrobku.
B - Vyhodnocení se provádí na základě celkové proměnlivosti výrobku TV (variability výrobního procesu).

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...