Nástroje pro kalibraci měřidel

Systém QTREE-EM C/S je rozšiřitelný o moduly pro kalibraci měřidel. K dispozici je šest modulů pro nejčastěji používaná měřidla. Systém lze dále libovolně rozšířit o další moduly QTREE, nebo o moduly vytvořené samotnými uživateli systému ve formátu MS Excel. Za tímto účelem je systém vybaven technologií, která umožňuje propojení hlavního programu s uživatelem vytvořenými předlohami ve formátu MS Excel.

QMM01 - Kalibrace válečkových a třmenových kalibrů do 500 mm

Modul je určen k zaznamenávání průběhu kalibrace a k automatickému vyhodnocení výsledků kalibrace normalizovaných i nenormalizovaných kalibrů dle ČSN 253101, ČSN 253102 a ČSN 253100 formou kalibračního protokolu. U normalizovaných kalibrů jsou na základě jmenovité hodnoty a lícování automaticky doplněny hodnoty mezních úchylek. Tyto hodnoty jsou dosazovány z tabulky mezních úchylek, která je implicitně součástí databáze systému QTREE-EM C/S.

Modul je vybaven výpočtem nejistot typu A a B.

Složky nejistoty typu B stanovuje uživatel při registraci kalibračního modulu. Z tohoto pohledu může být modul registrován vícekrát (pro různé pracovní prostředí a vybavení laboratoře).

Na zvláštní požadavek uživatele lze modul propojit on-line s měřicím zařízením.

 

QMM02 - Obecná kalibrace

Modul je určen k zaznamenávání průběhu a výsledku kalibrace kalibrace libovolného druhu měřidla. Program neobsahuje žádné vyhodnocovací algoritmy. Vlastní vyhodnocování výsledků kalibrací je vzhledem k obecnému použití modulu ponecháno na uživateli.

Součástí modulu je kromě zobrazení a tisku kalibračního protokolu i zobrazení a tisk kalibrační křivky.

Modul je vybaven výpočtem nejistot typu A a B.

Složky nejistoty typu B stanovuje uživatel při registraci kalibračního modulu. Z tohoto pohledu může být modul registrován vícekrát (pro různé pracovní prostředí a vybavení laboratoře).

Na zvláštní požadavek uživatele lze modul propojit on-line s měřicím zařízením.

 

QMM03 - Kalibrace posuvných měřidel

Modul je určen k zaznamenávání průběhu kalibrace a k automatickému vyhodnocení výsledků kalibrace posuvných měřidel.

Součástí modulu je kromě zobrazení a tisku kalibračního protokolu i zobrazení a tisk kalibrační křivky.

Modul je vybaven výpočtem nejistot typu A a B.

Složky nejistoty typu B stanovuje uživatel při registraci kalibračního modulu. Z tohoto pohledu může být modul registrován vícekrát (pro různé pracovní prostředí a vybavení laboratoře).

Na zvláštní požadavek uživatele lze modul propojit on-line s měřicím zařízením.

 

QMM04 - Kalibrace třmenových mikrometrů

Modul je určen k zaznamenávání průběhu kalibrace a k automatickému vyhodnocení výsledků kalibrace:

Třmenových mikrometrů pro vnější měření 0 - 600 mm
Mikrometrů na ozubená kola 0 - 150 mm

Podle norem:

  • Rozsah 0 - 500 mm : ČSN ISO 3611 - Třmenové mikrometry pro vnější měření
  • Rozsah 500 - 1000 mm : ČSN 25 1401 - Mikrometrická měřidla na vnější měření.
  • Na ozub. kola 0 - 150 mm : ČSN 25 1401, ČSN 25 1472 - Mikrometry na ozubená kola.

 

Související předpisy:

  • TPM 0051-93 - Stanovení nejistot při měření
  • ČSN 25 1400 - Mikrometrická měřidla na vnější měření.
  • ČSN 25 1420 - Mikrometry s rovinnými měřícími doteky.
  • ČSN 25 1428 - Mikrometry s rovinnými výměnnými měřícími doteky.

 

Součástí modulu je kromě zobrazení a tisku kalibračního protokolu i zobrazení a tisk kalibrační křivky.

Modul je vybaven výpočtem nejistot typu A a B.

Složky nejistoty typu B stanovuje uživatel při registraci kalibračního modulu. Z tohoto pohledu může být modul registrován vícekrát (pro různé pracovní prostředí a vybavení laboratoře).

Na zvláštní požadavek uživatele lze modul propojit on-line s měřicím zařízením.

 

QMM05 - Kalibrace číselníkových úchylkoměrů 0,01 mm

Modul je určen k zaznamenávání průběhu kalibrace a k automatickému vyhodnocení výsledků kalibrace číselníkových úchylkoměrů 0,01 mm

Podle norem:

  • ČSN 25 1801
  • ČSN 25 1802

 

Součástí modulu je kromě zobrazení a tisku kalibračního protokolu i zobrazení a tisk kalibrační křivky.

Modul je vybaven výpočtem nejistot typu A a B.

Složky nejistoty typu B stanovuje uživatel při registraci kalibračního modulu. Z tohoto pohledu může být modul registrován vícekrát (pro různé pracovní prostředí a vybavení laboratoře).

Na zvláštní požadavek uživatele lze modul propojit on-line s měřicím zařízením.

 

QMM06 - Kalibrace koncových měrek

Modul je určen k zaznamenávání průběhu kalibrace a k automatickému vyhodnocení výsledků kalibrace koncových měrek.

Podle normy:

  • ČSN 25 3309

 

Součástí modulu je zobrazení a tisk kalibračního protokolu.

Na zvláštní požadavek uživatele lze modul propojit on-line s měřicím zařízením.


Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...