Nástroje pro provozní měřicí a kontrolní pracoviště


Všechny varianty software QTREE (QTREE-CAQ Monitor.NET, QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S a QTREE-TEST C/S) jsou vybaveny interaktivními nástroji pro provádění kontrolních činností v provozních podmínkách - software dílenských terminálů. Obvykle je tento software přizpůsobován kontrole zcela konkrétního typu výrobku na jednoúčelovém nebo univerzálním kontrolním zařízení, připojeném k počítači a vytváří se tak specialní software měřicí stanice. Vizualizace dat je navržena v závislosti na charakteru kontroly. Pokud to charakter kontroly umožňuje, je průběžně zobrazován regulační diagram, zobrazující jak polohu, tak rozptyl v čase. Kromě překročení tolerančních mezí je obvykle signalizováno i překročení regulačních mezí. 

Software dílenských terminálů

Software zajišťuje následující obecné funkce:

  • Provádění měřicích úloh prostřednictvím měřidel připojených sériovým rozhraním RS232 k počítači.
  • Korekce naměřených hodnot na úrovni softwarového ovladače (například přičtení opravné konstanty k určitému vstupnímu kanálu – korekce měřidla)
  • Korekce naměřených hodnot na úrovni měřicího software (přičtení hodnoty etalonu například v situaci, kdy se měří odchylka a vyhodnocuje se absolutní hodnota)
  • Výpočet jakostních znaků odvozených výpočtem (minima, maxima, rozpětí, …)
  • Vizualizaci naměřených hodnot (například sloupcový diagram) po každé naměřené hodnotě.
  • Zobrazení aktuálních regulačních diagramů bezprostředně po vložení každého kontrolního odběru.
  • Návaznost na výrobní evidenci a plánování (výrobní příkazy)
  • Spolehlivé a bezpečné ukládání dat technologií client – server

 

Příklady zpracování:

Varianta 1 odběr = n vzorků, m parametrů, A parametry

 

Varianta 1 odběr = 1 vzorek, m parametrů

 

Varianta 1 odběr = n vzorků, 1 parametr

 

Speciální moduly 

  

 

Komunikační moduly

Komunikační moduly jsou speciální software pro nepřetržité monitorování vstupu dat z měřicích stanic externích dodavatelů (MESING, AMEST, IMECO, ... ).


Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...