Nástroje pro výrobce hotově baleného zboží označeného "e"


Všechny varianty systému QTREE (QTREE-CAQ Monitor.NET, QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S a QTREE-TEST C/S) lze vybavit interaktivními nástroji pro provádění kontroly variability plnění při výrobě hotově baleného zboží. Softwarové nástroje jsou vytvořeny v souladu s požadavky zákona č.505/1990 Sb. o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb a navazujících vyhlášek MPO.

Moduly pro kontrolu "e"

Software zajišťuje následující obecné funkce:

  • Zjišťování a evidence střední hmotnosti táry pro výrobní šarže obalů.
  • Průběžná evidence a statistické zpracování jednotlivých kontrolních vážení.
  • Statistické zpracování všech kontrolních vážení v celé výrobní dávce.
  • Zpracování protokolů o kontrole hmotnosti hotově baleného zboží označeného symbolem "e" - statistika kontrolních vážení.
  • Průběžná evidence kontroly skutečných obsahů hotových balení.
  • Výpočet střední hodnoty skutečného obsahu hotových balení v celé výrobní dávce.
  • Zpracování protokolů o kontrole hmotnosti hotově baleného zboží označeného symbolem "e" - skutečné obsahy balení.
  • Kontrolní vážení jsou prováděna prostřednictvím váhy připojené sériovým rozhraním RS232 k počítači.
  • V průběhu vážení probíhá grafická vizualizace všech zjištěných hodnot.

 

Příklady zpracování:

Zjišťování střední hmotnosti táry

 

Protokol ze zjišťování střední hmotnosti táry

 

Kontrolní vážení - statistika jednotlivých vážení a statistika celé šarže

 

Protokol o kontrole hmotnosti hotově baleného zboží označeného symbolem "e" - statistika kontrolních vážení.

 

Kontrolní vážení - kontrola skutečných obsahů jednotlivě a v celé dávce

 

Protokol o kontrole hmotnosti hotově baleného zboží označeného symbolem "e" - skutečné obsahy balení.


Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...