Online zjištění způsobilosti měřidel metodou R&R

  

Analýza systému měření - Metoda R&R - zjištění parametrů EV, AV, R&R (GRR), PV, TV, EV[%], AV[%], R&R[%] (GRR[%]), PV[%] a ndc

Metoda R&R je označením pro metodu průměrů a rozpětí (Gauge Repeatability and Reproducibility), která bývá také označována zkratkou GR&R nebo GRR. Tato metoda je druhou nejpoužívanější metodou používanou pro analýzu systému měření. Analýza sytému měření je požadavkem normy ISO/TS 16949. Pokud právě hodláte naplnit požadavek této normy a potřebujete analyzovat váš systém měření (vyšetřit způsobilost vašich měřidel) v souladu s metodikou QS 9000 MSA 4. vydání, nabízíme vám k volnému použití plnohodnotný nástroj ovládaný přímo z těchto www stránek. Stačí zadat parametry a naměřené hodnoty. Program zkontroluje smysluplnost zadání, vypočte hodnoty parametrů vašeho systému měření, provede jejich vyhodnocení a vytvoří protokol v PDF formátu (příklad česky, příklad anglicky).

Vyžádejte si od nás  prohlášení o shodě a námi zpracovaný příklad pro ověření software. Protokoly zpracované tímto programem můžete poté používat jako plnohodnotné doklady o provedené analýze vašich systémů měření. Vystavení certifikátu je zpoplatněno částkou 600,- CZK.

Vstup do programu Metoda R&R ...

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...