Partnerské firmy

 • Akreditovaná kalibrační laboratoř pro obory délka, tlak, teplota, kinematická viskozita
 • Firma je certifikovaná dle normy BS EN ISO 9001:2000
 • Systémy managementu kvality
 • Konzultace při implementaci systému řízení podle ISO 9000 (QMS) včetně oborových modifikací (VDA 6.1, QS 9000, ISO/TS 16 949, HACCP, EN 12 507)
 • Software pro monitoring a statistické řízení procesu
 • Software pro evidenci měřidel
 • Měření kinematické viskozity podle Ubbelohde
 • Měření geometrických rozměrů výrobků
 • Sledování aktuálnosti norem

 

 

KARAT Software, a.s.

 • Informační systém KARAT je komplexní podnikový informační systém pro středně velké a velké společnosti

 

IMECO, spol. s r.o.

 • Strojírenská měřicí technika

 

KUBOUŠEK s.r.o.

 • Dovoz a prodej měřicích přístrojů (MITUTOYO, TESTO)
 • Obchodní zastoupení firem, dovoz a prodej vstřikovacích strojů a periferních zařízení

 

MESING, spol. s r.o.

 • Konstrukce a výroba délkové měřicí techniky pro strojírenství

 

SARTALEX, spol. s r.o.

 • Dodavatel vah a jejich příslušenství, řídicího software a filtrační techniky pro ČR

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...