Propojení QTREE-LAB C/S s MS Excel®

Při využívání systému QTREE-LAB C/S nastávají situace, kdy je vhodné s některými objekty pracovat prostřednictvím programu MS Excel®. Je to vhodné zejména v situacích, kdy je potřeba s určitým objektem dále pracovat, například nad ním vytvářet nestandardní grafy, zařazovat jej do textových dokumentů nebo prezentací. Funkce pro spolupráci s programem MS Excel® jsou k dispozici při sestavování kontrolních plánů v průběhu editace mezních hodnot v celém seznamu znaků kontrolního plánu, při editaci hodnot jakostních znaků na vybrané množině vzorků a při zpracování protokolů jako druhá varianta výstupu protokolů vedle tisku. Tyto nové možnosti programu jsou určené především pro správce aplikace a manažery. Jsou mimořádně vhodné zejména ke zpracování dokumentů pro pracovní porady a k přípravě dokumentů pro jednání s auditory a zákazníky. Program MS Excel® je spouštěn a ovládán interně z programu QTREE-LAB C/S. Toto řešení poskytuje uživatelům mimořádný komfort , kdy se takřka jedním kliknutím myši převede a naformátuje požadovaný objekt do listu MS Excel® bez jakékoliv další účasti obsluhy. S vytvořeným listem lze dále libovolným způsobem pracovat prostřednictvím MS Excel®.

Příklady:

Protokol exportovaný do listu MS Excel® v úloze Protokoly.

 

Editace hodnot znaků vybrané množiny vzorků v úloze Kontrola.

 

Editace mezních hodnot seznamu znaků kontrolního plánu v úloze Kontrolní plány.


Základní vlastnosti

  • Program MS Excel® je spouštěn a ovládán z hlavního programu interně. To znamená, že uživatel pouze v hlavním programu spustí požadovanou funkci a veškerá příprava dat, spuštění Excelu, naplnění listu daty, naformátování implicitního designu proběhne zcela automaticky bez účasti obsluhy.

 

Hlavní výhody

  • Jednoduché a rychlé ovládání vhodné pro správce aplikace a manažery, mimořádně vhodné zejména ke zpracování dokumentů pro pracovní porady a k přípravě dokumentů pro jednání s auditory a zákazníky
  • Využití veškerého komfortu programu MS Excel® a následně celého programového balíku MS Office®

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...