Statistická hlášení pro Six Sigma

Statistická hlášení pro Six Sigma je rozšiřující externí modul systému QTREE-LAB C/S, který zajišťuje definování a zpracování statistických hlášení. Statistická hlášení mohou obsahovat jak standardní statistické parametry, tak parametry využitelné při aplikování metodologie Six Sigma. Definice hlášení jsou sestavovány nad existujícími strukturami definovanými v systému QTREE-LAB C/S (jakostní znaky, analýzy, kontrolní plány, procesy). Při sestavování těchto definic je k dispozici množina různých statistických parametrů a několik variant časových řad. K prezentaci statistických hlášení je využíván program MS Excel®. Modul statistických hlášení je určen především pro manažery kvality. Je mimořádně vhodný zejména ke zpracování dokumentů při aplikaci metodologie Six Sigma, pro pracovní porady a k přípravě dokumentů pro jednání s auditory a zákazníky. Program MS Excel® je spouštěn a ovládán interně z programu QTREE-LAB C/S. Toto řešení poskytuje uživatelům mimořádný komfort při jejich dalším využití - předávání vyšším organizačním jednotkám, úpravách, vytváření grafů, tisku, zařazování do tiskových dokumentů ve formátu MS Word®, či zařazování do prezentací ve formátu MS Powerpoint®. Takřka na jedno kliknutí myši program vybere data dle definice hlášení z databáze, uspořádá je do tabulky, převede a naformátuje do listu MS Excel® bez jakékoliv další účasti obsluhy. S vytvořeným listem lze dále libovolným způsobem pracovat pomocí MS Excel® a dalších nástrojů MS Office®

Příklady:

Statistické hlášení se třemi statistickými parametry členěné po měsících pro sedm jakostních znaků.

 

Detailní hlášení o kontrolních odběrech nesplňujících definovaná kritéria.


Základní vlastnosti

  • Statistická hlášení jsou tabulky, obsahující statisticky zpracované hodnoty jakostních znaků. Řádky tabulky jsou jakostní znaky, sloupce tabulky jsou druhy statistických parametrů zpracované za stanovená období.
  • Seznam možných variant časového uspořádání hlášení

  • Seznam možných statistických parametrů hlášení

  • Program umožňuje zpracovat dva druhy hlášení – tabulku statistických parametrů v definované struktuře a seznam vzorků, u kterých hodnota překročila některou z mezí. V seznamu vzorků mimo meze se uvádí jen překročení nejvzdálenější meze. To znamená, že pokud je překročena technická mez 2, není už signalizováno, že je překročena technická mez 1 a toleranční mez.
  • Jakostní znaky definované v hlášení mohou představovat celé skupiny znaků definovaných v datové struktuře systému QTREE-LAB C/S.
  • Jakostní znaky definované v hlášení lze uspořádat do skupin.
  • Program MS Excel® je spouštěn a ovládán interně z programu QTREE-LAB C/S. To znamená, že uživatel pouze v hlavním programu spustí požadovanou funkci a program vybere data dle definice hlášení z databáze uspořádá je do tabulky, převede a naformátuje do listu MS Excel® bez jakékoliv další účasti obsluhy.

Hlavní výhody

  • Nadstavba nad existující datovou strukturou a daty programu QTREE-EM C/S, umožňující nadefinovat libovolné nové pohledy pro hodnocení a řízení kvality dle metodologie Six Sigma
  • Jednoduché a rychlé ovládání vhodné pro manažery, mimořádně vhodné zejména ke zpracování dokumentů pro pracovní porady a k přípravě dokumentů pro jednání s auditory a zákazníky
  • Využití veškerého komfortu programu MS Excel a následně celého programového balíku MS Office

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...